ARTIKEL -
ARTIKEL - Restauratie Wilhelminamonument, Zeist
ARTIKEL
ARTIKEL  Restauratie Christusbeeld-Didam
FILMPJE
FILMPJE Onthulling gevelsteen                  
FILMPJE
FILMPJE interview RTV-Utrecht 
FILMPJE
FILMPJE in mijn toenmalige werkplaats
LINK→website
LINK→website beeldbank RCE -
FILMPJE
FILMPJE restauratie St. Janskathedraal 1972 -
Inloggen