RESTAURATIE -
RESTAURATIE - vernielde beeld J. Hekman is klaar.
ARTIKEL
ARTIKEL  Restauratie Christusbeeld-Didam
FILMPJE
FILMPJE  Onthulling gevelsteen                  
FILMPJE
FILMPJE interview RKK 
ARTIKEL in 'Zutphense Pracht'
ARTIKEL in 'Zutphense Pracht' nr. 2 - 2012 p.20
FILMPJE
FILMPJE in mijn toenmalige werkplaats
FILMPJE
FILMPJE restauratie St. Janskathedraal 1972 -
LINK→website
LINK→website beeldbank RCE -
LINK→website
LINK→website Lieve Engeltjes -
Inloggen